El color blanc a l’Insitut

En aquesta foto surten objectes blancs, perquè el color blanc és el color de la puresa i la perfecció. Quan hem buscat els colors blancs a l’Institut pensàvem que en trobaríem molts,

1 2 3 6