Charo, professora del TGPE Drets Humans: “No hi ha un millor que un altre, tots serveixen per desenvolupar capacitats artístiques”

Miki Casellas, Erik Manau, Andreu Rodriguez, Josep Polo i Khalid Elmoudden

Charo, quin TGPE recomanaries als teus estudiants? 

Hi ha 4 TGPE disponibles, els 4 son de l’àmbit artístic, per tant, jo el que recomano es que els alumnes que triïn en funció de la descripció que s’avingui més als seus interessos. N’hi ha un d’escultura, un de drets humans i un de fotografia, per tant, no n’hi ha un millor que l’altre, tots són per desenvolupar capacitats artístiques i el més important es que els alumnes trien el que creuen que serà més fàcil fer i que els agrada més.

Per què vas escollir fer el TGPE de drets humans?

Doncs mira, durant molts, molts anys, jo he treballat a Can Framis i tenia ganes de canviar del programa que estic portant. És del Consorci d’Educació es diu Enginy, vaig anar a la reunió i vaig decidir fer els drets humans.

Despres vam preguntar-lis al, Josep, Erik i Khalid per veure què opinen sobre el TGPE dels Drets humans.

Quin és el TGPE que més t’agrada? 

Josep: El TGPE dels Drets Humans perquè crec que es el mes entretingut i en el que més s’aprèn.

Erik: El TGPE que més m’agrada és el de fotografia perquè a mi m’agrada fer fotos i crec que és divertit,sino el de drets humans també crec que és divertit i aprenc molt.

Khalid: El TGPE que més m’agrada és el de escultura perquè fan plastilina.

Quin creus que s’aprèn més i perquè? 

Josep: Jo crec que el TGPE que més s’aprèn es el de drets humans,perquè es fan grafitis i on més es veu la realitat de la vida.

Erik: Jo crec que en el TGPE que més s’aprèn es el dels drets humans ja que s’aprèn a com fer grafits i escriure,també llegir en veu alta.

Khalid: jo crec que en el TGPE que mes s’aprenguin es el de drets humans ja que s’aprèn a com fer grafits i escriure també llegir en veu alta.